لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات جورج بش و محمود عباس - 2003-07-25


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد او و محمود عباس، صدراعظم فلسطين هدف مشترکی دارند و آن زندگی اسرائيلی ها و فلسطينيان در دول آزاد و مصون است.

جورج بش، طی صحبتی در قصر سفيد محمود عباس و رهبری جديد او را مورد ستايش قرار داده و تعهد کرد که نگرانی های آنها را در مورد کسب امتيازات بيشتر از اسرائيل مطرح خواهد کرد. اما جورج بش همچنان هشدار داد که تا وقتی فعاليت های دهشت افگنی ريشه کن نشده هيچ يک از موضوعات بزرگ مؤفقانه مطرح نخواهد شد و آنرا مانع عمده در راهء صلح خواند.

رئيس جمهور حين اعلام ايجاد گروهء انکشاف اقتصادی فلسطينيان همچنان گفت زندگی روزمرهء فلسطينی ها بايد بهبود يابد. محمود عباس از مساعی صلح رئيس جمهور قدردانی کرد.

XS
SM
MD
LG