لینک های دسترسی

Breaking News

نمايندهء ملل متحد خواستار عساکر بيشتر حفظ صلح گرديد - 2003-08-13


به تعقيب قتل ده ها نفر در تصادمات و انفجار بمی در يک بس، مامور ارشد ملل متحد در افغانستان از شورای امنيت خواستار توسعهء تعداد عساکر حافظ صلح به ماورای کابل شده است.

لخظر براهيمی ميگويد برای بهبود امنيت در سراسر افغانستان و اجازه دادن به پيشرفت عمليهء سياسی دران کشور به هزاران عسکر بيشتر ضرورت است. او تاکيد کرد که خواستار يک قوهء فوق العاده بزرگ نميباشد ولی رقم 13 هزار عسکر بيشتر را ذکر نمود.

او بروز چهارشنبه، روزی که خونين ترين روز در بيش از يک سال بود صحبت ميکرد.

مامورين حکومت افغانستان گفتند حد اقل ۲۰ نفر در جنگ های جناحی در ولايت ارزگان بقتل رسيدند. مامورين گفتند اين جنگ بين عساکر امان الله خان، جنگ سالار منطقه و عبدالرحمن، رقيب او مشتعل شد. در عين زمان مامورين در ولايت خوست ميگويند حد اقل ۱۵ طالب مظنون که بر يک پايگاهء نظامی در نزديک سرحد پاکستان حمله کرده بودند، بقتل رسيدند. مامورين ميگويند پنج عسکر حکومتی کشته شده و دو خارجی دستگير گرديد.

قبلا ً در طول روز چهارشنبه از اثر انفجار يک بم در يک بس کوچک حد اقل ۱۶ نفر کشته شده و ۱۸ تن ديگر مجروح گرديدند.

مامورين ولايت هلمند ميگويند چندين تن از مقتولين اطفال بودند. اين انفجار در تقريباً ۱۵ کيلومتری غرب لشکرگاه، مرکز ولايت هلمند رخ داد.

کسی ادعای مسؤليت نکرده ولی مامورين سؤ ظن دارند که تندروان القاعده و طالب مسؤل آن می باشند.

همچنان امروز پوليس در کابل گفت از اثر انفجار يک بم در غرب کابل دو محصل پوهنتون که مشغول ساختن بم بودند کشته و يک تن ديگر مجروح شد.

خليل امين زاده سرمامور پوليس کابل گفت ظاهراً آنها اين بم را برای يک حملهء دهشت افگنی می ساختند. آژانس خبر گزاری رويتر از قول امين زاده گفت که محصلين پشتيبانان طالبان بودند.

XS
SM
MD
LG