لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در بگرام - 2003-09-19


انفجاری در خانه ای نزديک مدخل مقر نظاميان ايالات متحده در بگرام افغانستان حد اقل سه افغان را بقتل رسانيده و تعدادی را درداخل اين خانه قید ساخته است.

انفجار امروز جمعه در يک کيلو متری دروازهء پايگاهء هوائی بگرام در شمال کابل رخ داد. در مورد اينکه اين انفجا ر را چه کسی انجام داده است هنوز اطلاعی در دست نيست. بعضی گزارشها ميگويد مهماتی که درين خانه نگهداری می شد منفجر گرديد. ديويد لنگ يک صاحب منصب نظامی ايالات متحده ميگويد در حدود پانزده نفر هنوز هم درداخل اين عمارت هستند ولی نتوانست بگويد که آنها زنده هستند يا نه. مامورين اطفائيهء قوای نظامی ايالات متحده برای خاموش ساختن آتش خواسته شدند. اين حادثهء مرگبار يک روز بعد از آن رخ داد که ناتو يک مطالعهءمقدماتی را آغاز کرده که به توسعهء فعاليت قوای حفظ صلح افغانستان بماورای کابل خواهد انجاميد. گزارشها از بروکسل پايتخت بلژيک ميگويد اتحاديهء ناتو از متخصصين نظامی خواسته است که نظر بدهند قوای بين المللی مساعدت امنيتی، چگونه صلاحيت خود را به خارج از کابل توسعه داده ميتواند.

حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان و کوفی انان منشی عمومی ملل متحد ازين قوای پنج هزار و پنجصد نفری بين المللی خواسته اند که صلاحيت و فعاليت خود را به ساحاتی توسعه بدهند که جنگ سالاران قبيلوی امنيت و انکشاف را صدمه می زنند.

ايالات متحده و جرمنی نيز از توسعهء فعاليت امنيتی غرب در افغانستان پشتيبانی کرده اند.

XS
SM
MD
LG