لینک های دسترسی

Breaking News

مصادرهء روزنامهء آرمان ملی - 2003-10-13


افغانستان به پرتيراژترين روزنامهء آن کشور هدايت داده است تا نشرات را متوقف سازد. مدير مسؤل روزنامه می گويد اين هدايت بعد ازان صادر شد که روزنامه مقالاتی را به انتقاد از حکومت بچاپ رسانيد.

مير حيدر مطهر مدير روزنامهء دولتی آرمان ملی ميگويد بروز يکشنبه به او هدايت داده شد تا نشرات را متوقف سازد ولی دليلی ارائه نگرديد.

مير حيدر مطهر ميگويد مصادرهء روزنامه بخاطری صورت گرفت که آن روزنامه وقتاً فوقتاً گزارش های انتقادی از حامد کرزی و حکومتش بچاپ رسانيده است. ولی عبدالحميد مبارز معين وزارت اطلاعات و فرهنگ اين موضوع را تکذيب نمود.

عبدالحميد مبارز ميگويد روزنامه بخاطری مصادره شد که يک تعداد زياد روزنامه های ملی در افغانستان موجود است. او ميگويد برای روزنامه های دولتی ضرورتی احساس نميشود.

گروه های بين المللی مدافع حقوق بشر هشدار داده اند که آزادی مطبوعات بطور روزافزونی مورد حمله قرار ميگيرد. گروه های مدافع حقوق بشر از توقيف و اذيت چندين ژورناليستی انتقاد نموده اند که در روزها اخير به نسبت انتقاد از رهبران سياسی اذيت شده بودند.

XS
SM
MD
LG