لینک های دسترسی

Breaking News

انکشاف تازه در مورد مسکونه های يهودی در کرانهء غربی رود اردن - 2003-10-27


اسرائيل ميگويد برای مسکونه های يهودی اراضی اشغالی کرانهء غربی رود اردن که بدون اجازهء حکومت اسرائيل اعمار شده خدمات دولتی و امنيت فراهم می کند.

حکومت اسرائيل قبلا ً تعهد کرده بود تا بموجب پلان بين المللی صلح اين مسکونه ها را از بين ببرد. اما مکتوبی از يک مامور عالی رتبهء وزارت دفاع حاکيست که حکومت اکنون برای هشت مسکونهء کوچک برق، آب، بس های مکتب و کتاره های امنيتی فراهم مينمايد.

اين مامور ميگويد اين تصميم بدان معنی نيست که اين مسکونه ها قانونی يا دائمی باشد. ولی مامورين فلسطينی ميگويند اين تصميم نشان می دهد که اسرائيل ميخواهد تا اشغال اراضی فلسطينی را توسعه بدهد.

XS
SM
MD
LG