لینک های دسترسی

Breaking News

ايتاليه به اداره  پست خود هدايت داده تا ارسال نامه ها عنواني سازمان هاي اتحاديه اروپائي را متوقف سازد - 2003-12-31


به تعقيب ارسال بم هاي مکتوبي به مقامات برازنده اتحاديه اروپائي، مقامات ايتاليه به اداره پست آن کشور در اطراف شهر بولونيا هدايت داده است تا ارسال نامه ها عنواني سازمان هاي اتحاديه اروپائي را متوقف سازد. اين هدايت به تعقيب تحويل دهي چهار بسته حاوي بم به مقامات اتحاديه اروپائي از روز شنبه باينطرف، که از بولونيا پست شده بود، صادر گرديده است. آخرين بم مکتوبي بروز سه شنبه بدفاتر يک گروه پوليس در هاگ تحويل داده شده بود که جرايم گروه هاي مجرمين حرفوي را تحقيق ميکند. اين بسته خنثي ساخته شد. يک گروه که خود را فدراسيون غير رسمي انارشيست ميخواند هفته گذشته تهديد کرد که نظم جديد اروپا را مورد حمله قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG