لینک های دسترسی

پاول ميگويد لازم بود تا با استفاده از زور عراق خلع سلاح شود - 2004-01-09


کولن پاول وزير خارجه امريکا ميگويد رژيم صدام حسين در عراق سلاح تخريب و تباهي جمعي داشت و ضرورت بود تا با استفاده از زور خلع سلاح شود. پاول که روز پنجشنبه در واشگنتن با خبر نگاران حرف ميزد گفت عراق از سالهاي ۱۹۸۰ بدين سو وقيتکه عليه ايران از سلاح تخريب وتباهي جمعي کار گرفت، خطري براي جهان تلقي ميشد وآنهايي که براي جهان خطرناک تلقي ميشوند، ناديده گرفته شده نمي توانند. وزير خارجه امريکا اين گزارش انستيوت ريسرچ مستقر در واشنگنتن را رد کرد که حکومت رئيس جمهور بش را به نمايش دادن نادرست تهديد سلاح عراق ملزم ساخته است . پاول ميگويداقدام واشنگتن در سقوط دادن صدام حسين از قدرت، بخاطر تهديد امنيتي، موجه بود.

XS
SM
MD
LG