لینک های دسترسی

وزارت داخله ايران:۵۵۰ تن از کانديد هاي طرفدار اصلاحات از شرکت در انتخابات پارلماني هفته آينده خود داري مي کنند - 2004-02-15


وزارت داخله ايران می گويد ۵۵۰ تن از کانديد های طرفدار اصلاحات در اعتراض بر شايسته ندانستن هزاران تن از کانديد های ليبرال از شرکت در انتخابات پارلمانی هفته آينده خود داری می کنند. این کاندید ها در تحريمی شرکت کرده اند که توسط بعضی از احزاب اصلاح طلب تقاضا شده که می گويند انتخابات ۲۰ ماه جاری عيسوی غير منصفانه بوده و به نفع سياست مداران محافظه کار تمام خواهد شد.

يک کانديد محافظه کار اين الزامات را رد کرده می گويد تصميم برای ممنوعيت کانديد ها از شرکت د رانتخابات قانونی بوده و اين انتخابات منصفانه خواهد بود. در ماه گذشته شورای غير انتخابی نگهبان بيش از ۳۵۰۰ کانديد طرفدار اصلاحات بشمول ۸۰ تن از اعضای فعلی پارلمان را از کانديد شدن بازداشتند. شورای نگهبان بعدا” حدود يک هزار کانديد را اعاده موقف نمود.

XS
SM
MD
LG