لینک های دسترسی

سازمان دهی مجدد طالبان در زابل - 2004-02-20


مامورين در افغانستان ميگويند جنگجويان طالب در ولايت زابل سازمان دهی مجدد ميکنند.

مامورين ميگويند اين اقدام باعث ايجاد ترس بين مردم محل شده که يک حمله بر منطقه شايد قريب الوقوع باشد. آنها همچنان ميگويند اين اقدام همچنان بر مساعی دولت جهت ايجا د ثبات برای انتخابات مجوزه در ماهء جون صدمه ميزند.

اما دگرمن براين هلفرتی نطاق قوای ايالات متحده در افغانستان از هرنوع اجتماع طالبان در منطقه استقبال ميکند. او ميگويد چنين اقدامی قوای تحت رهبری ايالات متحده را قادر ميسازد تعداد زيادی از تندروان را بکشد يا دستگير نمايد.

در ماه های اخير جنوب ئ جنوب شرق افغانستان صحنهء حملات و بم گزاری ها عليهء قوای ائتلاف و افغان و همچنان خشونت عليهء کارمندان خارجی سازمان های بشرخواهانه و اهالی بوده است.

XS
SM
MD
LG