لینک های دسترسی

تسليم دهي حاکميت  ملی  به عراق  - 2004-06-28


ائتلاف تحت قيادت ايالات متحده در عراق رسماً قدرت را به يک حکومت مؤقت عراق قبل از وقت معينه آن تسليم دادو به اشغال پانزده ماهه که با خلع صدام حسين از قدرت آغاز گرديد خاتمه داد. حکومت مؤقت امروز دو شنبه قبل از تقسيم اوقات مجوزه ظاهراً در کوشش براي خنثي ساختن حملات شورشيان بمنظور جلو گيري از تسليم دهي قدرت ، رسماً حلف وفاداري ياد کرد. قبل بر آن بروز دو شنبه پال بريمر آمر اداري عراق که وظيفه او به انجام ميرسيد اسناد قانوني انتقال حاکميت را در جريان مراسمي در بغداد که دران رئيس جمهور مؤقت و صدراعظم مؤقت عراق نيز اشتراک داشتند رسماً تسليم داد. اياد علوي صدراعظم مؤقت عراق اين روز را يک روز تارگيخي براي عراق اعلام نموده گفت انتقال قبل از وقت حاکميت را تقاضا کرده بود زيرا لازم بود که عراق بزودي ممکنه سر نوشت خود را بدست گيرد. پال بريمر چند ساعت بعد از مراسم تسليم دهي حاکميت ، عراق را ترک گفت. يک مامور حکومت رئيس جمهور بُش از انتقال قبل از وقت حاکميت استقبال نموده گفت علوي عقيده دارد که اين اقدام صلاحيت او را براي رسيدگي به بغاوتهاي استحکام خواهد بخشيد.

XS
SM
MD
LG