لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين ملل متحد براي مذاکرات ذروي به اسرائيل ميروند - 2004-07-06


محمد البرادي رئيس اداره بين المللي انرژي اتومي براي انجام مذاکراتي که توقع ميرود روي عاري ساختن شرق ميانه از اسلحه ذروي متمرکزباشد، امروز وارد اسرائيل شد. اسرائيل از داشتن زراد خانه اتومي نه تائيد ونه انکار ميکندو براي دهه ها پاليسي مبهم ذروي را حفظ کرده است . اما کارشناسان بين المللي ميگويند گمان دارند که اين دولت يهودي تا ۲۰۰ کلاهک ذروي دارد. محمد البرادي رئيس اداره بين المللي انرژي ذروي قبل از آغاز اين بازديد گفت اگراسرائيل بداشتن اسلحه ذروياعتراف کند يا نه بايد مذاکرات روي عاري ساختن منطقه از اسلحه ذروي را آغاز کند. در يک بيانيه که امروز سه شنبه نشر شد ايريل شارون صْراعظم اسرائيل گفت اسرائيل پاليسي ابهام ذروي اش را تغير نخواهد داد و براي دفاع از خود تمام قوا واجزاي ضروري را حفظ خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG