لینک های دسترسی

Breaking News

غير  قانوني  اعلام کردن  موانع  اسرائيلي در  ساحل غربي از طرف  محکمه  جهاني - 2004-07-09


ديوان بين المللي عدالت ميگويد موانع امنيتي که اسرائيل در ساحل غربي تحت اشغال اعمار ميکند غير قانوني است. اين حکم مشورتي غير واجب التعميل امروز درهاگ صادر گرديد و نقل اين حکم که بدست نشرات افتاده است ميگويد اين ديوان موانع را تخلفي از قوانين بين المللي دانسته و غير قانوني اعلام ميکند. محکمه از بين بردن اين موانع را تقاضا کرده و پرداخت غرامت را براي فلسطيني هاي که ملکيت هاي آنها براي اعمار اين پروژه مصادره شده امر کرده است. احمد قوريعه طدراعظم فلسطين اين حکم را يک تصميم تاريخي خواند ولي اسرائيل ميگويد اين حکم محکمه بين المللي را اطاعت نخواهد کرد و محکمه درين کمورد صلاحيت ندارد و و حکم فاقد ياد آوري از مساله دهشت افگني فلسطيني هاست.

XS
SM
MD
LG