لینک های دسترسی

سفارت ايالات متحده به اتباع امريکا در کابل مشوره داده است گشت وگذارشانرا محدود سازند  - 2004-08-30


سفارت ايالات متحده در کابل بدنبال انفجار مهلک بم بروز يکشنبه ، که باعث هلاکت تقرياً ۱۰ تن در مقابل دفاتر يک شرکت امنيتي ايالات متحده شد، به اتباع امريکا در کابل مشوره داده است گشت وگذارشانرا محدود سازند ساير حکومت هاي غربي نيز به اتباع شان گفته اند از رفتن به اماکني اجتناب کنند که شهرت دارد خارجي ها به آن رفت و آمد دارند مانند مغازه ها و رستورانها مامورين در افغانستنان ميگويند سه تن امريکائي، سه نيپالي و دست کم دو افغان درزمره کاني ان که تائييد شده در انفجار کشته شده اند هويت ساير مفتولين تا حال روشن نشده است و عمله نجات به تجسس قربانيان بيشتر ادامه ميدهند بم در مقابل دفاتر داين کور، قرار داد کننده امنيتي در شهر نو کايل منفجر شده است که در آن چندين نمايندگي بين المللي وجود دارد طرفداران زمامداران سابق طالب مسئوليت اين حمله را مدعي شده اند و هشدارداده اند که حملات بيشتربعمل خواهد آمد

XS
SM
MD
LG