لینک های دسترسی

Breaking News

بش و کيري در اولين مناظره مبارزات انتخاباتي شان روي پاليسي عراق مشاجره کردند - 2004-10-01


ديشب جورج بش، رئيس جمهور و سناتور جان کيري، رقيب ديموکراتش روي موضوعات عراق و جنگ عليه دهشت افگني الفاظ شديدي را رد و بدل کردند اين اولين مناظره از سه مناظره آنها بود جورج بش در سراسر اين مناظره از تصميم خود مبني بر تهاجم بر عراق مدافعه کرده گفت که براي امنيت ايالات متحده اهميت حياتي داشت سناتور کيري گفت جنگ با عراق يک اشتباه بزرگ در ارزيابي بود که توجه امريکا را از موضوع مهم تعقيب و دستگيري اسامه بن لادن منحرف ساخت

مفسرين ميگويند هيچ يک از کانديدان بمؤفقيت واضح نايل نشدند همه پرسي هاي مقدماتي نشان ميدهد که اکثر امريکائي ها احساس ميکنند که سناتور کيري درين مناظره کار بهتري انجام داد و مثل يک رئيس جمهور عمل نمود در همه پرسي هاي اخير جورج بش سبقت داشته است بعضي ها در سراسر جهان شب تا دير نخوابيدند تا مناظره را مستقيماً تماشا کنند گزارش ها حاکيست که کيري بهتر بود و هيچ يک از کانديدان کدام اشتباه عمده را مرتکب نشدند که بقيمت راي تمام شود جورج بش، رئيس جمهور و سناتور کيري بتاريخ هشتم اکتوبر بار ديگر مناظر ميکنند تا بسؤالات راي دهندگان جواب بگويند مناظره سوم و آخر آنها بتاريخ ۱۳ اکتوبر روي موضوعات داخلي خواهد بود

XS
SM
MD
LG