لینک های دسترسی

Breaking News

شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري بتاخير انداخته شد - 2004-10-11


مامورين افغان شمارش آراي داده شده مردم را درانتخابات رياست جمهوري روز شبه . که از اتهامات تقلب خدشه برداشته، بتاخير انداخته اند. مامورين ميگويند انتظاردارند شمارش آرا را بعداً در طول هفته جاري شروع کنند اما نخست ضرورت دارند لست و فهرست ثبت نام راي دهندگان را معاينه کنند تا تضمين گردد راي دهي جعلي صورت نگرفته است.

بعضي از نامزدان رياست جمهوري افغانستان اتهام بسته اند که راي د هندگان بيش از يک راي داده اند و مراکز رايدهي در ساحات احزاب مخالف با کرزي پيش از وقت مسدود شده است. برخي از مخالفين اداره انتقالي کرزي مي خواهند نتايج انتخابات روز شنه باطل اعلام گردد. اماديگران ميگويند به دريافت هاي کمسيون مستقل انتخاباتي افغان و ملل متحد ، که به اين اتهامات رسيبدگي مي کنند ، ارج خواهند گذاشت. ميليون ها افغان بروز شنبه در نخستين انتخابات رياست جمهوري کشورشان ، علی رغم تهديدات بقاي رژيم خلع شده طالبان ، که انتخابات رااخلال خواهد کرد، راي دادند.

XS
SM
MD
LG