لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي عراق از کشور هاي کمک دهنده براي امداد سريع - 2004-10-13


عراق به کشور هاي کمک دهنده اصرار ورزيده است که کمک هاي را که تعهد نموده اند هرچه زود تر اعطا کنند تا کشور جنگ زده بتواند براي مردم خود يک آينده پايدار بنا کند برهام صالح معاون صدراعظم عراق در يک کانفرانس دو روزه در توکيو که در ان ۵۵ کشور و موسسات امداد شرکت کرده اند ، امروز چهارشنبه گفت که انکشاف و ثبات را نميتوان از طريق بيرل هاي پر از تفنگ پيشرفته نميتواند ريچارد ارميتچ معين وزارت خارجه امريکا در کانفرانس گفت که بعد از يک آغاز بطي ايالات متحده يک مليار دالر کمک را طي سه ماه اخير پرداخته است ارميتچ همچنان اظهار داشت براي بهبود وضع عراق معافيت از قروض اينکشور لازمي است نمايندگان کشور ها درين کانفرانس روز پنجشنبه نيز جلسه ميکنند اماتوقع نمي رود که تعهدات بيشتر کمک براي عراق صورت بگيرد

XS
SM
MD
LG