لینک های دسترسی

Breaking News

آماده بودن ايران برای ملتوي ساختن بعضي از فعاليت هاي ذروي - 2004-10-18


ايران ميگويد آماده است تا ملتوي ساختن بعضي از فعاليت هاي ذروي را تحت غور قرار دهد ولي هيچگاه از حق خود براي غني ساختن يورانيم بطور دائمي منصرف نخواهد شد.

رئيس هيئت مذاکرات ايران بروز دوشنبه گفت اگر هدف از مذاکرات وادار ساختن ايران به توقف دائمي مساعي غني سازي يورانيم باشد، ايران با کشورهاي اروپائي مذاکره نخواهد کرد.

توقع ميرود چندين کشور اروپائي پلاني را به ايران ارائه کنند که بموجب آن ايران از مساعي غني سازي يورانيم منصرف گردد اگر ايران فعاليت هاي غني سازي يورانيم را قبل از جلسه ماه نومبر ادارئ بين المللي انرژي ذروي متوقف نسازد، شايد با تعزيرات ملل متحد مقابل گردد. ايران ادعاهاي کوشش براي توليد اسلحه ذروي را تکذيب ميکند غني سازي يورانيم يک عمليه اساسي در توليد اسلحه ذروي ميباشد ولي ازان ميتوان براي توليد انرژي نيز استفاده کرد.

XS
SM
MD
LG