لینک های دسترسی

Breaking News

شمارش  آراء در افغانستان ادامه دارد و حامد کرزي سبقت خود را حفظ  کرده است - 2004-10-22


در حاليکه هفتاد فيصد آراي انتخابت رياست جمهوري در افغانستان شمار شده است، چنين معلوم ميشود که حامد کرزي رئيس دولت انتقالي سبقت قابل اطمينان خودرا حفظ کرده است.

کرزي تقريباً پنجاه و شش فيصد لارا را تا کنون بدست آورده و يونس قانوني وزير معارف سابق افغانستان با داشتن هفده فيصد لارا بدرجه دوم قرار دارد. برنده اين انتخابات بايد حد اقل پنجاه فيصد آرا را بدست آورد تا دور دوم انتخابات داير نگردد. حاجي محمد محقق يک قوماندان سابقه ضد طالبان و عبد الرشيد دوستم براي درجه سوم تقلا دارند و هر يک در حدود ده فيصد آرا را گرفته اند ناظرين بين المللي تصديق ميکنند که انتخابات منصفانه بود ولي يک هيات ملل متحد نگراني هاي کانديد ها را در باره جعلکاري در انتخابات تحت تحقيق دارد. دريافتهاي اين هيات و نتايج نهائي انتخابات تا حد اقل چند روز ديگر انتظار برده نميشود.

XS
SM
MD
LG