لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز  انتقال اتباع فرانسه از  ساحل عاج - 2004-11-10


فرانسه انتقال اتباعش را از اب جان پايتخت ساحل عاج چند روز بعد از مظاهرات خشونتبار ضد فرانسوي درين شهر عمده ساحل عاج آغاز کرده است. طياره هاي فرانسوي امروز چهار شنبه انتقال فرانسوي ها و ساير خارجيان را که خواهش خارج شدن از اين کشور غرب افريقا را داشتند آغاز نمودند. در عين زمان، هزاران مظاهره کننده طرفدار حکومت به تشکيل يک سپر انساني در اطراف اقامتگاه لورينت گباگبو رئيس جمهور ساحل عاج ادامه داده ميگويند دشمنان او تلاش دارند او را گرفتار کنند. حد اقل بيست نفر از روز شنبه به اينطرف که بر خورد هاي بين مظاهره کنندگان و عساکر فرانسوي آغاز گرديد کشته شده اند. مظاهرات بعد از آن آغاز گرديد که قواي فرانسه قواي کوچک هوائي ساحل عاج را تخريب کرد. فرانسه بعد از آن دست به اين اقدام زد که طياره هاي جنگي ساحل عاج در در قلمرو تحت اداره شورشيان نه عسکر فرانسوي محافظ صلح را بتقل رسانيد. حکومت ساحل عاج ميگويد اين بمباري اشتباهي بود.

XS
SM
MD
LG