لینک های دسترسی

Breaking News

جنبش فلسطيني فتح تهديد کرده که برغوتي را اخراج خواهد کرد. - 2004-12-06


رهبر جديد جنبش فلسطيني فتح تهديد کرده که مروان برغوتي رهبر محبوب را اخراج خواهد کرد مگر اينکه از کانديداي خود براي کرسي رياست اداره خودمختاري فلسطيني منصرف شود.

برغوتي يگانه رقيب جدي محمود عباس ، صدراعظم سابق و کانديد رسمي فتح پنداشته ميشود.

فاروق قدومي رئيس فتح ميگويد هر عضوي که عليه تصميم گروه عمل ميکند بايد استعفي بدهد و عضويت شان بايد فسخ گردد.

برغوتي که ۴۵ سال دارد در حال حاضر بخاطر پلان گزاري حملات انتحاري در يک زندان اسرائيل پنج حبس عمري را سپري ميکند.

مروان برغوتي که دست داشتن در حملات را تکذيب کرده است روز چهارشنبه گذشته براي کانديداي رياست اداره خودمختاري که بتاريخ نهم جنوري برگزار ميشود درخواستي داد.

برنده اين انتخابات جانشين ياسر عرفات شده و در حالي که قدرت هاي جهاني عمليه صلح شرق ميانه را احيا ميکنند، رهبري فلسطينيان را بدست خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG