لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد موسسات تعاوني غير حکومتي از وزير پلان افغانسنان - 2004-12-12


گروه مواظب از موسسات تعاوني غير حکومتي در افغانستان از تبطره هاي يک وزيرحکومتي آنکشور ، که کمک هاي اين موسسات رادر افغانسان موردسوال قرار داده است ، انتقاد کرده است . Anja de Beer ، مدير اين گروه بروز شنبه ابراز اميد کرد که » رمضان بشر دوست« وزير پلان افغانستان ، در کابينه تازه شامل ساخته نشود . بشردوست تقريباً ۲٫۰۰۰ موسسه تعاوني غير حکومتي را ، که در افغانستان مصروف بکار اند ، انتقاد کرده و گفته است به نفع خود کار مي کنند . بشردوست اظهار کرده که اين موسسات به مردم افغانستان کمک نمي کند . اما يک سختگوي رئيس جمهو ر حامد کرزي گفت حکومت افغانستان تبصره ا اين ووزير را برسميت نميشناسد . و اظهار کرد نظرات ربشردوت از خود او نمايندگي مي کند .

XS
SM
MD
LG