لینک های دسترسی

Breaking News

تعداد مقتولين مصيبت جنوب آسيا به ۷۰۰۰۰ نزديک شده است. - 2004-12-29


تعداد مقتولين مصيبت زلزله زير آب و امواج عضيم ناشي ازان در جنوب آسيا به ۸۰ هزار نفر نزديک ميشود و کميته بين المللي صليب سرخ هشدار ميدهد که وقتي سرنوشت جزاير اندمن و نکوبار هند معلوم شود اين رقم از ۱۰۰ هزار تجاوز خواهد کرد. امروز دو تکان شديد زلزله که بمقياس رکتر ۶٫۲ و ۶٫۱ بود اين جزاير را بلرزه درآورد. مامورين بين المللي ميگويند در مورد قربانيان و مصيبت رسيدگان اين جزاير اطلاعات کافي در دست ندارند. به بعضي از قسمت هاي جزاير مالديو و جزيره سوماتراي اندونيزيا نيز دسبرسي وجود ندارد. اندونيزيا ميگويد تعداد تلفات دران کشور اکنون به ۴۵ هزار نفر رسيده است. يک مامور عاليرتبه صليب سرخ ميگويد افزايش در تعداد تلفات محتمل بنظر ميرسد. او ميگويد حد اقل نيم مليون نفر مجروح و بيش از يک مليون نفر بيخانمان گرديده اند. مامورين امور صحي نرگاني دارند وضع خراب وسايل بدررفت و فقدان آب آشاميدني صحي ممکن است شيوع امراض ساري چون کولرا سبب شود که تعداد هلاک شدگان را دو برابر سازد. اين مصيبت بروز يکشنبه وقتي بدون هشدار قبلي رخ داد که يک زلزله بزرگ زير آب در نزديک اندونيزيا امواج عظيم بحري را سبب گرديد که بسواحل بحر هند از ماليزيا تا شرق افريقا اصابت کرد. سري لانکا از هلاکت ۲۲ هزار و هند تز هلاکت ۱۰ هزار نفر گزارش داده اند. بيش از ۱۶۰۰ نفر در تايلند هلاک شده و هزاران تن ديگر مفقودالاثر ميباشند. همچنان از تلفاتي در برما، بنگلاديش، ماليزيا و جزاير مالديو و همچنان ده ها هزار کيلومتر دورتر در تانزانيا، صوماليا و کينيا گزارش داده شده است.

XS
SM
MD
LG