لینک های دسترسی

Breaking News

افراد مسلح يک سياستمدار پاکستاني را در نزديک سرحد افغانستان کشتند. - 2004-12-29


افراد مسلح نقاب پوش يک سياستمدار پشتون را در منطقه قبايلي نزديک سرحد افغانستان بقتل رسانيدند. شاه علم خان بسواري موتر در منطقه وانه وزيرستان جنوبي در حرکت بود که حمله کنندگان از يک موتر ديگر بر وي آتش گشودند. مامورين ميگويند او در راه رسيدن بشفاخانه وفات يافت. شاه علم خان بدوستي نزديک با حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان مشهور بود. حزب پشتونخواه ملي عوامي مخالف طالبان و ساير تندروان پنداشته ميشد که به تعقيب برانداختن طالبان در تهاجم تحت رهبري ايالات متحده در سه سال قبل، پنهاني داخل افغانستان ميشوند. مقامات اين موضوع را تحت تحقيق قرار داده اند که آيا تندروان مربوط القاعده در ين حمله دست داشته اند يانه. آژانس خبرگزاري فرانسه از قول ماموريني که نام شان گرفته نشده گزارش ميدهد که شاه علم خان نامه هاي تهديدي دريافت ميکرد.

XS
SM
MD
LG