لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران جهان براي کمک به مصيبت ديگان سونامي وعده کمک نمودند. - 2005-01-06


رهبران جهان تعهد کرده اند که براي کشور هاي مصيبت رسيده از زلزله زير بحر وطغيان آب ناشي از آن در جنوب آسيا يکجا با هم کار کنند. اين رهبران طي نشر اعيلاميه امروز سه شنبه در ختم يک کنفرانس يکروزه شران در اندونيزيا همچنان از اايجاد يک سيستم هشدار دهي قبلي سونامي در بحر هند جهت جلوگيري از مصيبتهاي آينده طرفداري کردند. کوفي انانا منشي عمومي موسسه ملل متحد به نمايندگان درکنفرانس گفت قريب يک بليون دالر کمک مالي ضرورت است تا قربانيان سونامي را کمک کرد. سوسيليو بامبانگ رئيس جمهور اندوزينيزا گفت اين فاجعه بي سابقه واکنش بي سابقه را ايجاب ميکند. مامورين ملل محتد ميگويند بين سه تا چهار بليون دابر کمک مالي همين حالا وعده داده شده و مساعي وسيعي براي انتقال آب ، مواد غذايي و مواد طبي براي مردن در مناطق دور افتاده ۱۱ کشوري جريان دارد که در اثر اين مصيبت آسيب ديده اند. در عين زمان اتحاديه اروپايي پلان دارد تا مقدار ۴۶۱ مليون دالر بيشتر را براي کمک به مصيبت ديدگان زلزله و طوفان آب وعده داده است . حوزه منويل براسو رئيس فعلي کميسون اروپايي به خبر نگاران در جاکارتا گفت که وي از پارلمان اروپا خواهد خواست تا تعهدي را تصويب نمايد که از آن براي اعمار مجدد دراز مدت استفاده خواهد شد.

XS
SM
MD
LG