لینک های دسترسی

Breaking News

مجموع تلفات ناشي از مصيبت سونامي  از ۱۵۰ هزار نفر بيشتر شده است . - 2005-01-07


کولن پاول وزير خارجه امريکاو کوفي انان منشي عمومي موسسه ملل متحد از شهرک هاي ساحلي و قريجاتي ديدن نمودند که در اثر طغيان عظيم آب بحر که روز ۲۶ دسمبر در جنوب آسيا بوقوع پيوست، ويران وهموار شده اند. بعد از بازديداز ولايت آچي اندونزيا که شديد ترين صدمات را متحمل شده کوفي انان منشي عمومي موسسه ملل متحد گفت از درجه ويراني در آنجا شديداً تکان خورده است . اندونيزيا از مرگ هفت هزار نفر ديگر امروز گزارش داد که بدين صورت مجموع تلفات را به بيش از ۱۰۰ هزار نفر بلند برد که تعداد بيشتر آنها در آچي زندگي ميکردند.در اين صورت تعداد مجموعي تلفات تائيد شده ناشي از سونامي ۱۵۳ هزار نفر ميشود. درسري لانکا کولن پاول از قراي ماهيگيري ويران شده درحنوب ديدن کرده واز مساعي جوامع براي اعمارمجدد قدر داني کرد.

XS
SM
MD
LG