لینک های دسترسی

شيوع امراض در کمپ هاي مزدحم  آسيا تحت کنترول  قرار دارد - 2005-01-08


سازمان صحي جهان ميگويد در کمپ هاي مزدحم در سر تاسر جنوب آسيا که به مليون ها نفر از بيجا شدگان سر پناه تهيه ميکند ، شيوع امراض را تحت کنترول قرار داده اند

لي جونگ ووک ، منشي عمومي سازمان صحي جهان ،گفت که کارمندان امور صحت عامه هنوز بخاطر احتمال سرايت امراضي مانند ملاريا و تب هوشدار ميدهند اما تا کنون شيوع ان ديده نشده است مامورين دبليو اچ او، گزارش ميدهند که افزايش امراضي مانند اسهال ، امراض تنفسي و صدمات رواني در ايالت اچي اندنيزيا ، سري لانکا و بخش هاي آسيب ديده افزايش يافته است . لي ميگويد که اين مشکلات بعد از سانحه اي به اين عظمت يک موضوع عادي است مامورين امداد قبلا هوشدار داده بودند که امراض احتمال تلفات ناشي از زلزله و سونامي را به دهها هزار نفر ديگر ، ممکن ميسازد

XS
SM
MD
LG