لینک های دسترسی

Breaking News

قتل  چهار تن از اعضاي  شبکه دهشت  افگن القاعده در عربستان سعودي - 2005-01-09


مامورين در رياض ميگويند پليس رد پاي چهار عضو شبکه دهشت افگن را درصحراي عربستان سعودي يافته وآنها را در تير اندازي متقابل بروز يکشنبه کشته است . يک سخنگوي وزارت داخله عربستان سعودي ، که خودرا معرفي نکرد، ميگويد قواي امنيتي عربستان اين افراد شديداً مسلح تحت تغقيب را در يک ساحه صحرائي بنام » زلفي « واقع در بيش از ۲۵۰ کيلومتري شمال غرب رياض محاصره کرد و از آنها خواست تسليم شوند . مامورين عربستان سعودي ميگويند قواي آن کشور پس از آن شروع به گلوله باري کرد که افراد تحت تعقيب سعي کردند فرار کنند . سه تن از افراد قواي عربستان سعودي بطور جزئي زخمي شدند . از ماه مي سال ۲۰۰۳ ببعد ، عرستان سعودي درگير موجي از خشونت شده است که مقامات آنرا عمل شبکه دهشت افگن القاعده اسامه بن لادن ميدانند که در عربستان سعودي تولديافته است .

XS
SM
MD
LG