لینک های دسترسی

Breaking News

عفو بين المللي: گجرات بزنان گجرات که در شورش آسيب زده شدند کمک نکرد. - 2005-01-27


سازمان عفو بين المللي ميگويد ايالت غربي گجرات هند عدالت را بزناني که در جريان شورش سه سال قبل هندوها و مسلمانان هدف تجاوز و شکنجه قرار گرفته بودند، فراهم نکرد. يک گزارش عفو بين المللي ميگويد در حدود ۲۵۰۰ زن که اکثريت شان مسلمان بودند بعد ازان بقتل رسيدند که گمان برده يمشد ۵۹ فعال هندو در فبروري ۲۰۰۲ در داخل يک قطار آهن زنده سوزانيده شدند. اين گروه مدافع حقوق بشر ميگويد خشونت عليه زنان و دختران يک بخش عمده اين خشونت ها بود. ده ها زن و دختر مسلمان هدف سؤ رفتار و يا تجاوز جنسي قرار گرفتند. گزارش حاکيست که کوشش مصيبت رسيدگان براي عدالت عمدتاً بي نتيجه مانده است. گروه حقوق بشر هند حکومت حزب هندوهاي افراطي بهارتيا جنتا را در گجرات متهمخ ميکند که خشونت را ناديده گرفته ولي حکومت گجرات آن را تکذيب مينمايد.

XS
SM
MD
LG