لینک های دسترسی

Breaking News

رايس تعهد ميکند که آجنداي متهورانه بش را به پيش ببرد - 2005-01-27


کاندليزا رايس، وزير خارجه ايالات متحده وعده ميدهد که آنچه را اجنداي متهورانه سياست خارجي جورج بش رئيس جمهور ميخواند به پيش ببرد. خانم رايس بيک دسته از مامورين وزارت خارجه گفت در پيش برد سياست خارجي رئيس جمهور با رابطه به پيش برد ديموکراسي در سراسر جهان به پشتيباني آنها احتياج دارد. او گفت ميداند که مردمي هستند که در شگفت اند آيا ديموکراسي در عراق، افغانستان و قلمرو فلسطين ريشه ميگيرد يانه. خانم رايس به مامورين وزارت خارجه گفت: “ما بايد معتقد باشيم که ميتواند ريشه بگيرد، باين اميد که رؤساي جمهور آينده ايالات متحده، رؤساي جمهور ديموکرات کشورهاي شرق ميانه را ملاقات کنند. خانم رايس بروز چهارشنبه بعد ازان حلف وفاداري ياد کرد که مجلس سنا انتصاب او را با ۸۵ راي موافق و ۱۳ راي مخالف تصويب نمود. مامورين ايالات متحده ميگويند ماه آينده اولين سفر خورد را به خارج منحيث وزير خارجه انجام خواهد داد. او به اروپا و شرق ميانه مسافرت خواهد نمود.

XS
SM
MD
LG