لینک های دسترسی

Breaking News

بش جهت ترويج پلان تقاعد بسفر آغاز کرد. - 2005-02-03


جورج دبليو بش، رئيس جمهور يک روز بعد از ايراد بيانيه وضع کشور بسفر به پنج ايالت آغاز کرده تا اصلاحات پروگرام تقاعد فدرال را ترويج کند. جورج بش به تعقيب مراسم دعا خواني ملي بروز پنجشنبه واشنگتن را بقصد ايالت شمال غربي نارث دکوتا ترک کرد. او درانجا در اولين جلسه با مردم از چندين جلسه اشتراک خواهد کرد تا روي موضوع پروگرام تقاعد فدرال مباحثه کنند که او ميگويد تا سال ۲۰۴۲ ورشکست خواهد شد. اصلاحات ممکن شامل محدود ساختن امتيازات براي متمولين و يا بلند بردن سن تقاعد است. انجمن امريکائي متقاعدين در مورد پلان بش اظهار نگراني کرده ميگويد راه حل نبايد بدتر از مشکل باشد. جورج بش موضوع سياست خارجي را در بيانيه روز چهارشنبه خود مطرح نموده گفت بعقيده او يک دولت مستقل فلسطيني ميتواند با اسرائيل همزيستي مسالمت آميز داشته باشد. جورج بش همچنان ايران را کوشش براي کسب اسلحه ذروي متهم نموده گفت که دولت عمده حامي دهشت افگني است.

XS
SM
MD
LG