لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس توگو جهت پراگنده ساختن مظاهرات مخالفين حکومت گاز اشک آور شليک کرد - 2005-02-11


پوليس در توگو جهت در هم شکستن احتجاجات مخالفين حکومت عليه انتصاب فوري گنسينگبي توسط قواي نظامي بحيث رئيس جمهور، بعوض پدرش، از گاز اشک آور استفاده کرد. صدها مظاهره چي امروز در لومي، پايتخت توگو اجتماع کرده بودند. پوليس بعدال در طول روز لانها را متفرق ساخت. در عين زمان، اولوسيگان اوباسانجو، رئيس جمهور نايجريا بعد ازان سفر خود را به توگو فسخ کرد که يک طياره حامل هيئت پيش قراول اجازه نيافت در ميدان هوائي لومي فرود آيد. فرار بود اوباسانجو با رئيس جمهور جديد مذاکره کند. حکومت توگو گفت به طياره مشوره داده بود در شهر شمالي کارا فرود لايد زيرا مذاکرات به آن شهر منتقل شده بود. اوباسانجو در نظر داشت به چهار رهبر ديگر کشورهاي غرب افريقا پيوسته و در مورد بازگشت توگو به نظام قانوني فشار وارد کند.طپارلمان توگو بعد از مرگ گنسينگبي اياديما بروز شنبه قانون اساسي را تعديل کرد تا پسر اياديما را قادر سازد دوره خدمت او را که در سال ۲۰۰۸ بپايان ميرسيد تکميل کند.

XS
SM
MD
LG