لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي  شرودر از ايالات متحده مبني بر اينکه  از ديپلوماسي اروپا در برابر ايران  حمايت کند . - 2005-02-12


گيرهارد شرودرصدراعظم آلمان از ايالات متحدهو تقاضا کرده است تا از ديپلوماسي اروپا دربر ابر ايران حمايت کند . رهبر آلمانم در کانفرانس امنيتي داير شسده در شهر ميونشن اظهار کرد ايران براي ترک خواسته هاي زروي خود محتاج به کمک هاي ابتکاري اقتصتدي و امنيتي است . . پيترشتروط وزيردفاع اآمان اين اظهاراترا بعد از آن نود که مريضي شرودر سبب شددر مجلس شرکت کرده نتواند . دانلدرمسفلد که بعد از شتروک سخنراني نمود اظخهار کرد که بين اروپا و ايالات متحده بر اين موضوع اختلاف واقعي وجود ندارد .

XS
SM
MD
LG