لینک های دسترسی

کشته شدن دو صد و سه معدنچي در چين - 2005-02-15


انفجار گاز در يک معدن ذغال سنگ در چين حد اقل دو صد و سه نفر را هلاک ساخته و دوازهد نفر ديگر قيد مانده اند بيست و هشت نفر درين انفجار زخمي شده اند. اين حادثه روز دو شنبه در يک معدن دولتي در شمالشرق چين رخ داد.به گزارش سينهوا آژانس خبر رساني رسمي چين يکي از معدنچيان امروز تقريباً بيست و چهار ساعت بعد از اين حادثه نجات داده شد. چين مرگبار ترين صنعت معدن را در جهان دارد و سوابق رسمي نشان ميدهد که بيش از شش هزار نفر سالانه در معادن چين هلاک ميشوند.گفته ميشود که حادثه روز دو شنبه بد ترين انفجار معدن از سال ۱۹۴۲ به اين طرف است. انفجار در دو صد و چهل و دو متري عمق زمين رخ داد. ماه گذشته مامورين چين تعهد کردند که سعي خواهند کرد تلفات معادن را در سال جاري سه فيصد تقليل دهند. ولي دوام کمبود برق معدنچيان را تشويق کرده که معيار هاي مصؤنيت معادن را در جستجو براي افزايش منافع تنزيل دهند.

XS
SM
MD
LG