لینک های دسترسی

توقيف رهبر مخالفين توسط پوليس نيپال - 2005-02-16


پوليس د رنيپال يک مامورين عاليرتبه حزب مخالف را قبل از اعتراضات طرح شده ، توقيف نمود پوليس ارجون نارسنگه ، نطاق حزب کانگرس نيپالي را در خارج از دفاتر خزب در کتمندو ، دستگير کرد نارسنگه در يک جلسه حزب مظاهرات را براي روز جمعه يا روز ديموکراسي در نيپال عليه سلطنت آنکشور ، تقاضا نموده بود گيندرا پادشاه نيپال حکومت سابق را منحل کرده و يک حالت اضطراري را دوهفته قبل بخاطري اعلام کرد که وي گفت حکومت در سرکوبي شورشهاي روز افزون ماؤيستها ناکام شده بود در خارج از نيپال ، اين کسب قدرت توسط پادشاه بطور وسيعي از جانب چند کشور مورد انتقاد قرار گرفت به شمول ايالات متحده ، کشور هاي اتحاديه اروپايي و هند متحد نزديک نيپال ، که سفراي خود را براي مشورت از نيپال ، فراخواندند

XS
SM
MD
LG