لینک های دسترسی

Breaking News

توقف کمک هاي نظامي هند به نيپال - 2005-02-22


هند کمک هاي نظامي خود را به نيپال بعد ازآن متوقف ساخته است که گيانندرا پادشاه انکشور تقاضاي بين المللي را براي اعاده ديموکراسي ، رهائي رهبران و ختم کنترول مطبوعات را ناديده گرفت دهلي جديد يک امداد دهنده عمده و تدارک کننده اسلحه براي عساکر نيپال است که با شورشيان مائويست که ميخواهند عوض سلطنت يک کشور کمونيستي را تاسيس نمايند ، ميجنگند نڤ تيج سرنا ، نطاق وزارت خارجه هند اين توقف امداد را امروز سه شنبه در دهلي جديد اعلام کرده گفت اين عمل بر کمک هاي بشري اثر نخواهد داشت شيڤ موکرجي سفير هند در نيپال روز يکشنبه با پيام قاطع به پادشاه نيپال وارد انکشور شد و از وي تقاضا نمود تا ديموکراسي را اعاده کرده و محبوسين سياسي را آزاد سازد گيانندرا پادشاه نيپال حکومت را خلع کرده ، رهبران احزاب عمده را نظر بند نموده و حقوق مدني را بعد از انفاذ حالت اضطراري بتاريخ اول فبروري به تعويق انداخت

XS
SM
MD
LG