لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: انتخابات پارلماني افغانستان بايد بتعويق بيفتد - 2005-02-24


ملل متحد ميگويد انتخابات پارلماني افغانستان بايد بتعويق بيفتد زيرا حکومت يک تعداد مشکلات لوژستيکي را حل و فصل نکرده است. قرار بود اين انتخابات در ماه ثور داير گردد ولي قانون افغانستان حکم ميکند که تاريخ انتخابات بايد ۹۰ روز قبل از داير شدن آن اعلام گردد. يک نطاق ملل متحد در کابل بخبرنگاران گفت چون نميتوان از ضرب الاجل اطلاعيه ۹۰ روز قبل از انتخابات پيروي گردد، فلهذا انتخابات در ماه ثور داير شده نميتواند. مقامات انتخابات ههوز هم با موضوعاتي چون چگونه سيستم راي گيري مورد استفاده قرار گيرد، تا تعيين حدود حوزه هاي انتخاباتي اعضاي پارلمان دست و پنجه نرم ميکنند. اصلاً قرار بود انتخابات پارلماني همزمان با انتخابات رياست جمهوري افغانستان در ماه جون سال گذشته داير گردد.

XS
SM
MD
LG