لینک های دسترسی

يک دختر  جوان مسلمان حق پوشيدن لباس اسلامي را در برتانيه حاصل کرد - 2005-03-02


محکمه استيناف برتانيه حکم صادر کرد که ازحقوق يک دختر جوان مسلمان زماني تخطي شده که مکتب عالي که ودي در آن درس ميخواند او را اجازه نداده تا لباس کامل اسلامي بپوشد. محکمه امروز چهارشنبه گفت يک قانون لباس در مکتب عالي دن بي در لوتن واقع در شمال لندن حق شبينه بيگم را در مورد آزادي مذهبي تلف نموده است . آن مکتب شبينه را در ماه سپتمبر سال ۲۰۰۲ بعد از آن بخانه روان کرد که وي يک چادر نماز بزرگ را پوشيده بود که تمام بدن او را ميپوشانيد. از آن وقت تابحال شبينه دوباره مکتب نرفته است . محکمه استيناف يک حکم قبلي محکمه عالي را بر عکس ساخت . قبل از اين جنجال، شبينه بيگم يک نوع لباس پاکستاني يعني شلوار وکميس ميپوشيد که مقررات مکتب آن را قبول داشت .

XS
SM
MD
LG