لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است پارلمان چين قانون ممانعت از جدا شدن را که تايوان از آن خوف دارد نافذ سازد. - 2005-03-04


قرار است روز شنبه پارلمان چين يک جلسه تازه سالانه را داير نمايد و آماده است تا قانون ممانعت از جداشدن را احيا نمايد که تايوان مي ترسد به يک حمله نظامي خواهد انجاميد. شام قبل از آغاز اين جلسه در بيژنگ يک سخنگوي پارلمان گفت اين قانون آغاز مخاصمت با تايوان را معني نميدهد. وي علاوه کرد هدف اين قانون پيشرفت روابط و ايجاد زير بناي صلح آميز با تايوان ميباشد. رئيس جمهور هو جينتو گفت چين هيچگاهي آزادي تايوان را که بطور ديموکراتيک کنترول ميشود تحمل نخواهد کرد. از زمانيکه چن سوبين رئيس جمهور تايوان ، يک فعاليتگر طرفدار آزادي در سال ۲۰۰۰ قدرت را دست گرفت روابط بين دو کشور کشيده بوده است.. سخنگوي پارلمان چين همچنان افزايش زيادي را در بودجه نظامي کشور اعلام کرد، اما وي تاکيد کرد که اين افزايش صحنه را براي حمله بر تايوان آماده نخواهد ساخت . مسوده بودجه مصارف نظامي را به حدود سي مليارد دابر پشنهاد ميکند که بيش از ۱۳ فيصد بيشتر از بودجه سال گذشته است . مفسرين آزادي اذعان داشتند که چين واقعاً مقادير هنگفت را صرف قواي نظامي ميکند.

XS
SM
MD
LG