لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است ايالات متحده و چين در مورد کورياي شمالي مذاکره کنند. - 2005-03-11


مامورين ايالات متحده و چين امروز در اشنگتن ملافات ميکنند تا چگونگي کشانيدن کورياي شمالي را به مذاکرات شش جانبه روي پروگرام ذروي آن کشور مورد بحث قرار دهند. يک نطاق وزارت خارجه بروز پنجشنبه گفت کرستوفر هل، رئيس هيئت ايالات متحده در مذاکرات با نينگ فوکوي نماينده خاص چين براي کورياي شمالي ملاقات خواهد کرد. جوزف دي تراني، نماينده خاص ايالات متحده بمذاکرات شش جانبه ميگويد اين حتمي است که چين که رياست جلسات را بعهده دارد از نفوذ خود جهت برگردانيدن کورياي شمالي بمذاکرات استفاده کند. کورياي شمالي سال گذشته با دور چهارم مذاکرات شش جانبه مقاطعه کرده آنچه را پاليسي خصمانه ايالات متحده خواند دليل آورد. پيونگ يانگ درين تازگي ها گفت اگر بعضي شرايط برآورده شود دوباره در مذاکرات داخل خواهد شد.

XS
SM
MD
LG