لینک های دسترسی

امکان  کاهش  تعداد  عساکر  ايالات  متحده در عراق در سال ۲و هزار و شش - 2005-03-18


يک جنرال عالي رتبه اردوي ايالات متحده ميگويد تعداد عساکر امريکائي در عراق احتمالاً طي يک سال ديگر تقليل خواهد يافت. جنرال ريچارد کودي، معاون رئيس عمومي ارکان حرب ايالات متحده در واشنگتن به خبر نگاران گفت قوماندانهاي عالي رتبه محاربه حضور تعداد کمتر عساکر امريکائي را ارزيابي ميکنند وماه آ ٌينده تصميمي اتخاذ خواهد شد. روزنامه نيو يارک تايمز گزارش ميدهد که مامورين عالي رتبه نظامي تخمين ميکنند که سطح عساکر امريکائي به يک صد و پنجاه هزار نفر تا اوايل سال دو هزار و شش تقليل خواهد يافت. بر تعداد يکصد و سي و هشت هزار عسکر امريکائي درعراق در جريان انتخابات اخير ملي درعراق افزايش بعمل آمد ولي وزارت دفاع ايالات متحده گفته است تا ختم ماه جاري دو باره تعداد عساکر امريکائي به همين رقم تنزيل داده خواهد شد. حکومت رئيس جمهور بُش ميگويد کاهش در تعداد عساکر ايالات متحده بر کيفيت و سرعت تربيه قواي عراقي بستگي دارد.

XS
SM
MD
LG