لینک های دسترسی

Breaking News

نتوار سنگه:مقررات عدم انتشار اسلحه ذروي بايد شديدتر گردد. - 2005-03-28


نتوار سنگه وزير خارجه هند ميگويد دهلي جديد ميخواهد که مقررات جهاني عدم انتشار اسلحه ذروي بايد تشديد گردد و قدرت هاي عمده جهاني را متهم ميکند نتواسنته اند بازر سياه ذوري را متوقف سازند. نتوار سنگه امروز طي صحبتي در دهلي جديد گفت جامعه بين المللي در طرز برخورد خود با تطبيق معاهده عدم انتشار اسلحه ذروي متناقض و تبعيضي بوده است. هند و پاکستان معاهده سال ۱۹۶۸ را که در کنفرانس بين المللي ماه مي در نيويارک تحت غود مجدد قرار ميگيرد، امضا نکرده اند. نتوار سنگه در مورد تجارت غير قانوني مواد ذروي گفت مقامات بمنبع مواد توجه کافي مبذول نميدارند و بطور گلچين بر مشتريان توجه مينمايند. نتوار سنگه از کدام کشوري نام نبرد ولي دهلي جديد ايالات متحده را متهم ميکند که نقش پاکستان را در انتشار تکنالوژي اسلحه ذروي ناديده ميگيرد. پاکستان يک متحد عمده ايالات متحده در جنگ عليه دهشت افگني است.

XS
SM
MD
LG