لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم مؤظف لبنان در نظر دارد استعفي بدهد. - 2005-03-29


طبق گزارش عمر کرامي، صدراعظم مؤظف طرفدار سوريه در لبنان، که نتوانست در هفته جاري يک حکومت وحدت ملي را تشکيل دهد، ميگويد استعفي خود را به رئيس جمهور ارائه ميکند. عمر کرامي امروز در بيروت بخبرنگاران گفت وقتي بروز چهارشنبه با اميل لهود، رئيس جمهور ملاقات کند، در مورد تصميم خود بوي اطلاع ميدهد. عمر کرامي که طرفدار سوريه است بار اول بتاريخ ۲۸ فبروري در قبال احتجاجات ضد سوريه ناشي از قتل رفيق حريري، صدراعظم سابق، استعفي داده بود. اميل لهود، رئيس جمهور بتاريخ ۱۰ مارچ او را دوباره مؤظف به تشکيل کابينه ساخت ولي نتوانست مخالفين را در حکومت جديد بکشاند. در عين زمان، مامورين امنيتي ميگويند رئيس استخبارات قواي نظامي که طرفدار سوريه است. براي يک ماه رخصتي اخذ ميکند. مخالفين حکومت خواستار استعفي او و چند مامور امنيتي ديگر شده اند.

XS
SM
MD
LG