لینک های دسترسی

قنسلگري اايالات متحده در کراچي بخاطر نگراني هاي مانيتي مسدود شد. - 2005-04-12


مامورين امريکايي ميگويند قنسلگري ايالات متحده دردر شهر کراچي پاکستان امروز سه شنبه بخاطر شدت نگراني هاي امنيتي مسدود گرديد. گري گوري کرروچ نطاق سفارت امروز سه شنبه گفت اطلاعات قابل اعتباري در باره يک تهديد و هشدار به امريکايي رادر دست بود که از موجوديت در آن محل خوداري کنند. يک بم تعبيه شده دريک موتر در ماه جون سال ۲۰۰۲ ۱۲ پاکستاني را در خارج سفارت امريکا در پاکستان به قتل رسانيد.

XS
SM
MD
LG