لینک های دسترسی

اسرائيل اعمار مسکونه هاي جديد را در کرانۀ غربي اعلام داشت . - 2005-04-18


باوجود تقاضا هاي مکرر ايالات متحده جهت توقف اعمار مسکونه هاي جديد،اسرائيل اعمار ۵۰ مسکونۀ جديد رادر کرانۀ غربي رود اردن اعلام داشت . هفتۀ گدشته جارج بش رئيس جمهور امريکا گفته بود گسترش مسکونه ها در کرانۀ غربي رود ارد ن تخطي از پلان بين المللي صلح که بنام )نقشۀ راه ( ياد ميشود ميباشد. ايريل شارون امروز دروشنبه همچنان گفت وي شايد خروج اسرائيل از باريکۀ غزه و چهار مسکونۀ کوچک ديگر در کرانۀ غربي را بخاطري به تعويق بياندازد که وقت آن با يک دورۀ عزا داري سالانه يهوديان مصادف ميباشد. وي گفت وزاراي کابينه رو زسه شنبه اين تعويق و تعين تاريخ را از اواخر ماه جولاي به اواسط آگست مورد بحث قرار خواهند داد. امرو دوشنبه قواي امنيتي اسرائيل در جنوب باريکۀ غزه گفتند که يک فلسطيني با دو اسرائيلي را هدف گلوله قرار داده و هردو را زخمي نمود.

XS
SM
MD
LG