لینک های دسترسی

رئيس امنيتي طرفدار سوريه در لبنان استعفي کرد. - 2005-04-25


رئيس قواي امنيتي طرفدار سوريه در لبنان، چند ساعت بعد ازان استعفي کرد که آخرين عسکر و عمال استخباراتي سوريه لبنان را ترک کردند. استعفي تورن جنرال جميل السيد نشانه ختم ظاهري تقريباً سي سال حضور نظامي و استخباراتي سوريه در لبنان است. شاهدان عيني ميگويند سوريه امروز قبل از خروج نهائي که براي روز سه شنبه در نظر گرفته شده، چندين موضع سرحدي را ترک کرد. يک هيئت ملل متحد خروج سوريه را تصديق خواهد کرد و مقامات ميگويند راه نظامي که دو کشور را بهم وصل ميکرد، مشدود خواهد شد. خورج قواي سوريه دو ماه بعد ازان صورت ميگيرد که رهبران مخالف حکومت لبنان حکومت بيروت و پشتيبانان سوريه آن را مسؤل قتل ۱۴ فبروري رفيق حريري، طدراعظم سابق لبنان خواندند. باوجود تکذيبيه هر رو حکومت، صدها هزار احتجاج کننده بجاده هاي بيروت رفته و خروج همه قواي سوريه را از لبنان تقاضا نمودند.

XS
SM
MD
LG