لینک های دسترسی

Breaking News

یک شهروند خارجی در کابل ربوده شد


شاهدان عینی میگویند افراد مسلح ملبس با لباس نظامی وسوار به یک موتر شیشه سیاه بودند

افراد مسلح ناشناس صبح امروز یک شهروند خارجی را از سرک هفتم منطقه قلعه فتح الله شهر کابل اختطاف نمودند.

فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قوماندانی امنیه کابل درحالیکه اختطاف یک شهروند خارجی را که یک خانم میباشد تایید نمود اما او از جزییات بیشتر دراین مورد که او ازکدام کشور ودر کدام نهاد کار میکند،خود داری نمود.

او به صدای امریکا گفت "متاسفانه یک شهروند خارجی ربوده شده وتحقیقات ما درمورد جریان دارد وهر زمانیکه تکمیل شد رسانه ها را درجریان میگذاریم".

محمود مجیدی آمر حوزه دهم امنیتی نیزبه صدای امریکا گفت که بررسی های آنها دراین مورد ادامه دارد.

گفته میشود که این شهروند خارجی از کشور جرمنی میباشد ودریکی از نهاد های لوژیستیکی کار میکند.

شاهدان عینی میگویند که افراد مسلح که ملبس با لباس نظامی وسوار به یک موتر شیشه سیاه بودند این شهروند خارجی را که یک خانم بود از موترش پایین نموده وبا خود بردند.

آنها گفتند که حوالی ساعت ۹ صبح این رویداد صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG