لینک های دسترسی

Breaking News

رئیس اجراییه از پیشرفتها در مورد ساختن کابینه خبرداد


ارشیف

عبدالله عبدالله میگوید که اخیرا"پیشرفتهای زیادی درموردتشکیل کابینه صورت گرفته است.

او که در یک نشست با مردم پروان صحبت میکرد،گفت که در مورد تشکیل کابینه ومشخص شدن پست ها در دو روز گذشته پیشرفتهای زیادی میان دو طرف صورت گرفته است.

اما رئیس اجراییه درمورد از جزییات بیشتر خود داری نمود وگفت که جزییات آن زمانی که توافق کامل میان دو طرف صورت گرفت،اعلام خواهد شد و درمورد نتایج آن در روز های نزدیک مردم اطلاع خواهند یافت.

آقای عبدالله گفت"با حفظ امانت داری همین قدر میگویم که گفتگو ها در گذشته در مورد کابینه بسیار آهسته بود دریکی دو روز گذشته به یک نتیجه بسیار خوب در مورد تشکیل کابینه رسیدیم ".

از سوی دیگر سید حسین عالمی بلخی یک تن از اعضای تیمی که روی کابینه کار میکنند،به صدای امریکا گفت که روی میکانیزم ساختن کابینه میان دو طرف توافق صورت گرفته است.

او افزود که درمورد 20 وزارت توافق صورت گرفته وهردو تیم مصروف رای زنی افراد شان اند تا افرادی را به این پستها درنظر بگیرنداما بحث روی وزارت های متباقی جریان دارد تا مشخص گردد که از سوی کدام تیم نامزد وزیر معرفی شود.

بلخی گفت که روی این موارد به دلیل اینکه رئیس جمهور در سفر بود وباید روی این موارد رئیس جمهور ورئیس اجراییه صحبت نمایند،بحثی صورت نگرفت اما اکنون کاری دشواری نیست چون روی میکانیزم توافق صورت گرفته است.

اما وی درمورد دیدار وگفتگوی رئیس جمهور ورئیس اجراییه درمورد چیزی نگفت که آیا هر دو امروز در مورد دیداری داشته اند یانه؟

بلخی گفت"ما امیدوارهستیم که در مدت یکی دو روز این گپها نهایی شود وپیش از اجلاس لندن لستی را به ولسی جرگه روان کنیم ونظر ما اینست که باید تمام وزارت ها تکمیل ولست آن به شورای ملی روان گردد".

از سوی دیگر نظیف الله سالار زی سخنگوی رئیس جمهور به صدای امریکا گفت که کار روی ساختن کابینه جریان دارد وپیشرفتهای هم صورت گرفته است.

هم چنان یک تن از اعضای تیم رئیس جمهور که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفت که گفتگو ها میان دو تیم دراین مورد امشب نهایی خواهد شد.

از سوی دیگر رئیس ولسی جرگه بار دیگر از رئیس جمهور ورئیس اجراییه خواست تا هر چه زودتر نامزد وزیران را به این جرگه معرفی نمایند.

عبدالروف ابراهیمی گفت"اینبار هم بالای هردوی شان صدا میکنیم که بدون وقت کشی کابینه حکومت را به ولسی جرگه به معرفی بگیرندویک راه باقی مانده که بریم دروازه هردوی شانرا دق الباب کنیم که شما چه میکنید با این مردم".

محمد اشرف غنی رئیس جمهور بعد از مراسم تحلیف گفته بود که در مدت 45 روز لست نامزد وزیران حکومت وحدت ملی را به شورای ملی روان میکند.

اما اکنون از تشکیل حکومت وحدت ملی بیشتر از دو ماه سپری میشود و تا کنون این حکومت نتوانسته است که لست کابینه را تکمیل وبه ولسی جرگه برای گرفتن رای اعتماد روان کند.

اکنون دیده شود که حکومت وحدت ملی میتواننددریکی دو روز آینده لست کابینه را تکمیل وبه شورای ملی روان کنند یانه؟

XS
SM
MD
LG