لینک های دسترسی

Breaking News

نشر آمار کمیسیون انتخابات در تضاد با توافق سیاسی


ارشیف

تیم عبدالله عبدالله با نشر خبرنامه یی گفته است که روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات در جریان اعطای اعتبار نامه به اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان آمار و ارقامی را نیز نشر نمود که در تضاد با توافق نامه سیاسی میان نامزدان ریاست جمهوری است.

در خبرنامه آمده است که نشر آمار و ارقامی که در درستی و صحت آن تردید جدی وجود دارد و تمام نهاد های معتبر ملی و بین المللی به آن اعتراف کرده اند نه تنها نقض تعهد کمیسیون با نامزدهای ریاست جمهوری محسوب میشود بلکه سبب اغتشاش ذهنی مردم افغانستان میگردد.

در خبرنامه تیم عبدالله عبدالله آمده است که قرار بود کمیسیون انتخابات قبل از نشر هرگونه آماری با هر دو نامزد ریاست جمهوری رای زنی نماید و اعلام شتاب زده یی یک نتیجه مغشوش نقض این تعهد است.

خبرنامه می افزاید که بیانیه رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در روز معرفی رئیس جمهور جدید به تاریخ ۳۰ سنبله، نشان دهنده یی ناتوانی این کمیسیون از تفکیک آرا واقعی از آرا جعلی بود.

تیم عبدالله در این خبرنامه نگاشته است که وقتی کمیسیون خود اعتراف مینماید که قادر به شفافیت انتخابات نشده است، چگونه میتواند یک ارقام غیر شفاف را به نشر برساند؟

در خبرنامه آمده است که تیم عبدالله عبدالله اقدام اخیر کمیسیون مستقل انتخابات را حلقه یی دیگر از زنجیره یی بلند تخطی ها و تقلبات سازمان یافته و عمدی این کمیسیون دانسته و آن را شدیدا نکوهش میکند.

در خبرنامه تاکید شده است که بر مبنای محتوای موافقتنامه سیاسی میان دو نامزد ریاست جمهوری، اصلاح نظام انتخاباتی هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ قوانین در الویت برنامه کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد.

احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته طی نشستی اشرف غنی احمدزی را به حیث برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که اکثریت آرای مردم را بدست آورده اعلام نمود و اعتبار نامه آن کمیسیون را به وی اعطا کرد.

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد به صدای امریکا گفت که کمیسیون همراهی کسی وعده نکرده ولی به برای اینکه وضعیت شکنن بود خواست که در بعضی از موارد از انعطاف پذیری کار بگیرد.

او افزود که کمیسیون مصمم است تا تمام آمار و ارقامی که درنتیجه تفتیش صد در صدی بدست آمده همراه مردم شریک نماید و این کار صورت خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG