لینک های دسترسی

Breaking News

مقام امریکایی: افغانستان میتواند با رکود سیستم بانکی رو برو شود


مقام امریکایی: افغانستان میتواند با رکود سیستم بانکی رو برو شود

از آنجاییکه در این روزها موضوع کابل بانک سرخط تمامی روزنامه های داخلی و خارجی را احتوا نموده، روزنامۀ واشنگتن پست روی دست گیری دو مقام ارشد کابل بانک و چگونگی استفاده از نام های تقلبی و سایر موضوعات مطلبی را به چاپ رسانیده است.

در این مطلب نویسنده استناد بر اسناد تازه به دست آمده و مصاحبه ها نگاشته است، دو مقام ارشد کابل بانک از نام های تقلبی، اسناد جعلی، شرکت های دروغین و اسناد سری منحیث نیرنگ و پوششی جهت تادیۀ صد ها میلیون دالر امریکایی به سهم داران و مقامات ارشد افغانی استفاده نموده اند.

روزنامۀ واشنگتن پست به استناد مصاحبه ها و اسناد اعضای داخلی بانک و مقامات افغان و امریکایی مشعر است که این طرح توسط شیرخان فرنود، رئیس سابق کابل بانک سرپرستی شده و خلیل الله فروزی مدیر اجرایوی کابل بانک در این زمینه کمک نموده تا مقدار هنگفت سرمایه به افراد نخبۀ حکومت افغانستان پرداخت شود.

روزنامه ادامه میدهد به اساس این اسناد در میان افرادی که پول هنگفتی به دست آورده اند یکی هم محمود کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان میباشد، که ادعا میشود مبلغ ۲۲ میلیون دالر قرضه به دست آورده است؛ بعضی اعضای پارلمان، جنگ سالاران، وزرای کابینه به شمول مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور از جملۀ کسانی اند که ادعا میشود مقادیر کمی از پول را به دست آورده اند.

روزنامۀ واشنگتن پست از دستگیری شیرخان فرنود و خلیل الله فروزی شب چهار شنبه خبر میدهد که از جملۀ اولین کسانی اند که از آغاز افتضاح کابل بانک دستگیر شده اند. گفته میشود که هر دو تن از قبول مسئوولیت انکار نموده و هیچکدام آنان به ارتکاب جرمی متهم شناخته نشده اند. واشنگتن پست مشعر است که محمد اسحق الکو لوی سارنوال افغانستان طی یک مصاحبۀ کوتاهی اظهار داشته که شواهد علیه آنان به"اندازۀ کافی روشن" است.

در ادامۀ مطلب واشنگتن پست استناد بر اظهارات یک مقام عالی رتبۀ امریکایی نگاشته است، در صورتیکه مشکل کابل بانک موفقانه حل نگردد، "افغانستان میتواند با رکود سیستم بانکی رو برو شود."

نویسندۀ روزنامۀ واشنگتن پست در این مطلب نگاشته است که سارنوال عالی رتبۀ افغانستان دستگیریی شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی را چند روز بعد از آن اعلام کرد که کمیسیون موظف شده توسط رئیس جمهور کرزی، کار خود را به انجام رسانیده و یافته هایش را به صورت سری به حکومت انتقال داد.

واشنگتن پست از عبدالقدیر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان نیز یاد آوری نموده مینگارد که وی بعد از آنکه به ایالت ویرجینیا ایالات متحده فرار کرد ، استعفایش را اعلام نموده و میگوید به دلیلی که وی اسم های افراد برجستۀ قرضه گیرنده را افشا نموده بود، جانش در خطر قرار داشت.

در ادامۀ مطلب واشنگتن پست استناد بر اظهارات فرنود و مدیر اجرایوی سابق کابل بانک آمده است فیروزی به خاطریکه منتظمین بانک مرکزی در امور کاری وی کنجکاوی ننمایند، ماهانه به مقامات بانک مرکزی رشوه میداده است.

نویسنده معتقد است که دستگیری فرنود و فیروزی نشاندهندۀ این علامت نهایت مهم است که حکومت تا هنوز هم در رابطه با تحقیقات و پیگیری افتضاح کابل بانک جدی میباشد.

در این مطلب استناد بر اظهارات محمد قسیم هاشم زی معین وزارت عدلیه، که عضو کمیتۀ نظارت بر مشکلات کابل بانک میباشد، نگاشته شده است که وی گفته است، "شرایط بسیار مسخره آمیزی در پیش است، شما نمیتوانید بالای هیچکسی اعتماد کنید."

روزنامۀ نیویارک تایمز در شمارۀ اول جولای خود مطلبی دارد تحت عنوان اروپا در افغانستان.

در این مطلب آمده است که رئیس جمهور اوباما خروج ۱۰ هزار عسکر امریکایی از افغانستان در سال روان و ۲۳ هزار دیگر را تا تابستان سال ۲۰۱۲ اعلام کرد. نویسندۀ نیویارک تایمز معتقد است که دست آورد های اخیر، مانند کشته شدن اسامه بن لادن و از بین بردن دو سوم رهبران القاعده، مصارف غیر قابل توجیه جنگ افغانستان، و به دست آوردن موفقیت های اخیر در رابطه با جنگ افغانستان که بعد از واقعۀ یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ میلادی رخ داد، میتواند نقطۀ قابل تغییری در این نبرد باشد.

نویسنده معتقد است که طالبان در مناطق جنوب افغانستان وادار گردیده اند تا پایگاه های شانرا ترک نمایند. تلاش های اعمار مجدد- با توجه به قوای امنیتی افغان و ستیستم قضایی و حکومت داری محلی- هر چند به اندازه ناکافی میباشد، اما انکشاف یافته است. بیش از آن، اینکه امریکایی ها در یافته اند که باید ارتباطات اولیه را با طالبان برقرار نمایند ، شاید این کار راهی باشد برای رسیدن به صلح در افغانستان.

XS
SM
MD
LG