لینک های دسترسی

Breaking News

معلولین و خانوادۀ شهدا خواهان گرفتن حقوق شان اند


عکس آرشیف
عکس آرشیف
معلولین و خانواده های شهدا در کابل می گویند که در پروژه های توزیع خانه و زمین حقوق و سهیمۀ آنها در نظر گرفته نمی شود.

حدود دوصد معلول و خانواده شهدا امروز این موضوع در با در یک گردهمای اعتراض آمیز در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین بیان کردند.

این معلولین می گوید هم اکنون توزیع بلاک های رهایشی قصبه که به کمک امارت متحدۀ عربی آغاز شده اما سهمیه معلولین و خانواده های شهدا در آن مد نظر گرفته نشده است.

این معلولین و خانواده های شهدا به صورت مشخص از عدم دست رسی به سهمیه های شان در شهرک ها شکایت دارند و میگوید به تازه گی ساختمانی های در قصبه در شمال شهر کابل توزیع شده اما سهمیه خانواده های شهدا و معلولین در آن مد نظر گرفته نشده است.

شفیقه صالح زی رئیس سازمان اجتماعی زنان دارای معلولیت گفت "امارات خیرات گفته برای مردم غریب و طبقه معلولین و فامیل های شهید جور کرده اما رئیس صاحب جمهور ما آن را تنها برای بادیگارد های خود، برای کسانی دور و پیش اش که او را حمایه میکنند و بر وزارت خانه ها سهمیه داده، معلولین و خانواده شهید را هیچ در نظر نگرفته."

تداوم احتجاج

زربیگم سروری مسوول انجمن اجماعی معلولین از وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین می گوید خواهان رسیدگی به مشکلات معلولین و خانواده های شهدا می باشد و مطالبه می کند که "یا وزیر صاحب حق و حقوق ما را به دست ما بدهد و از حق ما دفاع کند و یا استعفا بدهد."

در این حال مقامات وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گویند به اساس ماده ۲۴ قانون حقوق و امتیازات معلولین، در هر شهرک و یا ساختمان رهایشی که اعمار می شود باید هفت در صد سهمیه برای معلولین و هفت در صد سهمیه برای خانواده های شهدا در نظر گرفته شود.

علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی گفت وزارت کار پیشنهادی را در این مورد به ریاست جمهوری و اداره امور، فرستاده است و ابراز امیدواری میکند که سهمیه معلولین و خانواده های شهدا در این بلاک های رهایشی مد نظر گرفته شود.

رقم درستی از افراد دارای معلولیت در افغانستان در دست نیست اما آقای اقتخاری می گوید نزد این وزارت حدود یکصد و چهار هزار معلول جنگی ثبت است که در کنار خانواده شهدا از برخی حقوق و امتیازات برخوردار می باشند.

اما بخش بزرگی از معلولین و معیوبین ثبت و راجستر ناشده در وزارت کار و امور اجتماعی نیز در افغانستان وجود دارد و ادامه درگیری ها نیز همه روزه به این رقم افزوده است.
XS
SM
MD
LG